Spolupráca

Slovres a.s.

Obchodným partnerom poskytujeme široké spektrum služieb a činností, počnúc operatívnym servisom končiac kvalifikovaným poradenstvom

CASSPOS a.s.

závod Michalovce

Zabezpečujeme kvalitu výrobkov. Požiadavky zákazníkov sú najvyššie priority našej spoločnosti, o čom svedčí aj udelený certifikát kvality ISO 9001:2015 a certifikát zvárania EN ISO 3834-2:2006

CASSPOS a.s.

Závod v Košiciach s dlhou tradíciou v oblasti strojárstva je zameraný na spracovanie tenkých plechov CNC technológiou (pálenie, rezanie, ohýbanie a dierovanie)