kontakt

Kontaktujte nás

Sídlo firmy

IČO: 31711031

DIČ: 2020770840

IČ pre DPH: SK 2020770840

Prevádzka

Kolonial Košice a.s.

 

Obchodný úsek

Ing. Ľubomíra Šimová

+421 905 492 494

Kolonial Košice a.s.

 

Nákup

Martina Schmiedlová

Kolonial Košice a.s.

 

Cenové ponuky

Ing. Milan Šturm

+421 905 492 501

Kolonial Košice a.s.

 

Personálne oddelenie

Eva Grusová

+421 905 492 982